Certificeringen

Professionele hardware reiniging

ICT-reiniging is een professionele en specialistische aangelegenheid. De medewerkers van De Hardware Hygiënist zijn in het bezit van diverse certificeringen en werken met protocollen om de reinigingswerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren. Voor meer informatie of een inzichtelijke prijsopgave klikt u hier.

NEN 3140

Met het NEN 3140-certificaat tonen we aan dat we over kennis beschikken om veilig aan elektrische installaties en apparaten werkzaamheden te verrichten.

NEN-EN 50110-1

De Hardware Hygiënist is ook NEN-EN 50110-1-gecertificeerd. Hierdoor kunnen we veilig werken met en in de nabijheid van elektrische installaties. Door te werken conform deze norm, hebben we oog voor de Arbo-regelgeving en veiligheidsinspecties.

ESD-norm

Wij zijn gecertificeerd volgens de ESD-norm: Electronic Static Discharge. ESD is bedoeld om mensen veilig om te laten werken met elektronische lading.

VCA-norm

Ons team is gecertificeerd volgens de VCA-norm: Veiligheid, Gezondheid en Milieu. VCA is bedoeld om mensen veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen.

computer

Reiniging van hardware is een specialisme